Typ, nazwaProduktPobieranie
Karta techniczna Patyna Wodna Pobierz
Karta techniczna Wosk Antyczny Pobierz
Karta techniczna Patyna Wodna Pobierz
Karta techniczna Patyna Rozpuszczalnikowa Specjal (efekt decape) Pobierz
Karta techniczna Solak PUR-N Szkło Pobierz
Karta techniczna Solak PUR-P Izolant 02 Pobierz
Karta techniczna Solak PUR-N Blaty Pobierz
Karta techniczna Patyna Rozpuszczalnikowa Specjal Pobierz
Karta techniczna Zmywacz Z-11 Pobierz
Karta techniczna Patyna Wodna Specjal Pobierz
Karta techniczna Olej Twardy do mebli Pobierz
Certyfikat zgodności Bejca Specjal 34X-XX Pobierz
Karta techniczna Rozcieńczalnik RS-BA Pobierz
Karta techniczna Patyna Rozpuszczalnikowa Pobierz
Karta techniczna Solak Hydro Plus Crackle Pobierz
Karta charakterystki LakierSolak PUR-N Plus 100 NOWOŚĆ! Pobierz
Karta techniczna Solak PUR Parkiet 2K Pobierz
Karta charakterystki Solak Hydro Plus Pobierz
Karta techniczna Solak PUR-N Standard Biel Pobierz
Karta charakterystki LakierSolak PUR-N Standard Pobierz
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | . . . . | 12 |  

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.

Sekretariat

Tel. +48 52 587 23 40
Fax +48 52 587 23 45
office@sopur.com.pl