Bejca Premium

Właściwości

Bejca jest produktem wodnym spełniającym najwyższe wymagania jakościowe. Przeznaczona do każdego rodzaju drewna. Podkreśla pory tworząc ciekawy efekt rustykalny, jednocześnie wyrównując wszelkie niedoskonałości drewna. Szczególnie ciekawe efekty można uzyskać na buku, olsze oraz brzozie (co nie jest możliwe innymi rodzajami bejc). Produkt dodatkowo wyrównuje kolorystykę drewna, np. na różnobarwnych elementach, dlatego jest polecany do barwienia mebli wykonanych z kilku gatunków drewna.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.

Sekretariat

Tel. +48 52 587 23 40
Fax +48 52 587 23 45
office@sopur.com.pl