Solak NC Spray

Właściwości

Lakier nitrocelulozowy-wielowarstwowy. Doskonale sprawdza się jako szybkie i wygodne narzędzie na potrzeby doraźnej naprawy powłok lakierowych. Wygodne opakowanie aerozolu zapewnia równomierne pokrycie powierzchni i eliminuje konieczność użycia pędzla oraz rozcieńczalnika. Szczegóły w Karcie Technicznej produktu.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.

Sekretariat

Tel. +48 52 587 23 40
Fax +48 52 587 23 45
office@sopur.com.pl