СЕТЬ ПРОДАЖ

Innowacyjno - Wdrożeniowa
Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.

Секретариат
Tel. +48 52 587 23 40
Fax +48 52 587 23 45
office@sopur.com.pl

Отдел продаж
Tel. +48 52 587 23 50 do 53
Fax +48 52 587 23 60
handlowy@sopur.com.pl
isoltysiak@sopur.com.pl

Отдел экспорта
Tel.+48 52 587 23 55
eboluchevskiy@sopur.com.pl

Marketing
Tel.+48 52 587 23 56
mlaszuk@sopur.com.pl

Лаборатория подбора оттенков
Tel. +48 52 587 23 62
asyka@sopur.com.pl
labkolor@sopur.com.pl

Снабжение
Tel. +48 52 587 23 66
jsoltysiak@sopur.com.pl