Solak PUR-P Izolant 02

Description

Acrylic-polyurethane priming lacquer for light-colored wood. High capability of wood pore sealing. High transparency makes it highly recommendable for light-colored wood intended for use indoors to keep its natural color.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.