Solak Hydro Plus Crackle

Description

Water-borne lacquers with special color effects and creating an interesting cracking effect without impacting on the excellent adhesion. For the decorative and protective coating of wood, wood-like elements and ceramic substrates used indoors.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.