Solak PUR-N Standard White

Description

Solak PUR-N STANDARD WHITE is a surface, polyurethane lacquer with two active ingredients. It is characterized by high durability and good thixotropic properties. The product enables to obtain smooth surface with high level of hardness. It is also very resistant to yellowness comparing to standard polyurethane lacquers. COMPETITIVE PRICE!

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.