Solak PUR-N PLUS 100 NEW!

Description

Solak PUR-N PLUS 100 is a surface polyurethane lacquer with two active ingredients and VERY HIGH LEVEL OF SHINE (the highest level of shine available in SOPUR offer). It is characterised by high level of hardness and resistance to yellowness. It creates hard, silk-smooth surface which is easy to polish. Short dry time comparing to similar types of lacquers makes it easy to apply.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.