Solak NC White 3038XX

Description

Solak NC 3038XX is a white multilayer nitrocellulose lacquer. It gives wooden surfaces a characteristic look – the wood grain is covered. It is characterized by short dry time, very good adhesion and sanding properties.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.