Solak NC 5525XX

Description

Nitrocellulose multicoat lacquer. Because of high sealing properties the poduct gives coats of higher quality than other products of this type. Short dry time, very good aherence and sanding properties.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.