Solak AC

Description

Acrylic multicoat lacquer. The product is completely resistant to yellowing. Short dry time, very good adherence, good pore sealing and sanding properties. It guarantees coats with excellent water, alcohol and detergent resistance as well as with very high chemical resistance.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.