Solak PUR-N Standard

Description

Polyurethane topcoat lacquer. The line guarantees coats with excellent hardness and silky finish. Short dry time, easy application and good fluidity make the product perfect for varnishing wood and wood-like elements intended for use indoors.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.