Solak PUR-P Standard

Description

Polyurethane priming lacquer. Good sanding properties and hardness. Short dry time, easy application and good fluidity make the product perfect for varnishing wood and wood-like elements intended for use indoors.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.