Solak PUR-N Plus White

Description

Non-yellowing white acrylic-polyurethane topcoat lacquer. Good pore sealing properties. Hard and silky topcoat finish. High thixotropic properties make application on vertical elements installed indoors easier.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.