Solak PUR-N

Description

Color PU topcoat lacquer. RAL and NCS colors. Good coverage and hardness. Silky finish of coats. Short dry time and high thixotropic properties make application for elements intended for indoor use easier. Good resistance to yellowing.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.