Solak UV

Description

High solids UV lacquer for application with the use of staining machine rollers. Unique properties ensure excellent substrate pore sealing with very high transparency. Fast UV curing and 100% of the solids makes production shorter and solvent emissions are reduced.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.