Solak Hydro Plus MDF

Description

Water-borne priming lacquers for MDF. High sealing and good sanding properties, which ensure excellent adhesion for additional topcoats.


Solak Hydro Plus MDF LWP-20/13
Solak Hydro PLUS MDF Biel LWP-74/15

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.