Furniture wax

Description

Based on natural wax, oil and additives. Shows very good adhesion and coat restoration capabilities. Protects wood against moisture. Relatively good resistance to dirt and household fluids. Silky and smooth surface finish, toned wood grain, improved appearance and user qualities. Free of solvents and formaldehyde emission.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.

Secretariat

Tel. +48 52 587 23 40
Fax +48 52 587 23 45
office@sopur.com.pl