Wax-oil for furniture

Description

Based on oil and natural wax, additives and pigments. For coloring and protecting wood against absorbing moisture and ensure high resistance to contamination. Wax-oil coats on furniture provide toned wood grain and smoothness for better aesthetic qualities. Free of solvents and formaldehyde emission. Good resistance to light (indoors).

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.

Secretariat

Tel. +48 52 587 23 40
Fax +48 52 587 23 45
office@sopur.com.pl