Ceramikon

Description

Water-borne lacquer for the decorative and protective coating of ceramic elements intended for use indoors. Good coverage, hardness and adhesion to ceramic surfaces. Silky finish of coats. Particularly recommended for production lines. High mechanical and chemical resistance.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.