Bejca Spirytusowa

Właściwości

Bejca preferowana jest do barwienia olchy i brzozy. Ma charakter wyrównujący usłojenie drewna. Można jej również używać jako patyny. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą rozlewnością i jednorodnością wybarwienia.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.

Sekretariat

Tel. +48 52 587 23 40
Fax +48 52 587 23 45
office@sopur.com.pl