Solak Hydro Plus Crackle

Właściwości

Lakiery do drewna i ceramiki wodorozcieńczalne o specjalnych efektach kolorystycznych, tworzące na powierzchniach interesujący efekt pękającego lakieru z zachowaniem doskonałej adhezji do podłoża.
Lakier tworzy powłokę odpowiadającą wymaganiom normy EN-71-3, co stanowi rekomendację jego stosowania do lakierowania mebli oraz zabawek dla dzieci.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.