Solak KAPON

Właściwości

Lakier przeznaczony do gruntowania powierzchni drewnianych. Szczególnie polecany do parkietów jako warstwa podkładowa pod lakiery poliuretanowe i chemoutwardzalne. Bardzo dobrze nadaje się również do boazerii ii innych wyrobów wewnątrz pomieszczeń jako podkład pod lakiery poliuretanowe.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.

Sekretariat

Tel. +48 52 587 23 40
Fax +48 52 587 23 45
office@sopur.com.pl