Wosk do mebli

Właściwości

Produkt na bazie wosku naturalnego z dodatkiem oleju oraz substancji pomocniczych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i łatwością odtwarzania powłoki. Zabezpiecza drewno przed nasiąkaniem wilgocią. Posiada dość dobrą odporność na zabrudzenia i płyny stosowane w gospodarstwie domowym. Nadaje powierzchniom jedwabistość i gładkość, tonuje rysunek drewna, podwyższa walory estetyczne i użytkowe mebli. Nie zawiera rozpuszczalników i nie emituje formaldehydu.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.

Sekretariat

Tel. +48 52 587 23 40
Fax +48 52 587 23 45
office@sopur.com.pl