Солак PUR МДФ

Свойства

Полиуретановые грунты для МДФ. Характеризуются высокой способностью заполнения поверхности а также шлифуемостью.
Белый - Солак Solak PUR MDF Biel PURMP03
Чёрный - Солак Solak PUR MDF Czerń PURMP04

Паспорт Безопасности и Техническую Карту продукта запрашивайте в отделе экспорта

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.

Секретариат

Tel. +48 52 587 23 40
Fax +48 52 587 23 45
office@sopur.com.pl