Zapraszamy do współpracy w zakresie produkcji zleconej chemii przemysłowej, w szczególności wyrobów rozpuszczalnikowych i przedmieszek nitrocelulozowych.

Posiadamy pozwolenie na produkcję wyrobów lakierniczych opartych na nitrocelulozie nr WIR.IV.7050.14.2016.
Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.