Solak KAPON

Description

Solak KAPON is a nitrocellulose lacquer designed for priming wooden surfaces. It is especially recommended for parquets, as a base layer under polyurethane and thermosetting lacquer. It is also perfect for wooden panelling and other interior products used as base layer under polyurethane lacquers.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.

Secretariat

Tel. +48 52 587 23 40
Fax +48 52 587 23 45
office@sopur.com.pl