Paint Newcolours

Description

New acrylic paint for wood, metal, ceramics and plastic. Easy and safe to apply, non-dripping, efficient. The paint is resistant to weather conditions, does not crack or peel. Designed for interior and exterior applications.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.